XL3410S多功能压杆稳定教学实验系统

XL3410S多功能压杆稳定教学实验系统

即时聊天

产品详情

理论力学实验装置除压杆稳定(弹性)实验外,通过更换连接件和试件还可兼做其它力学实验与小型结构的静载实验。因为本实验台已具备了加力、测力(二次仪表读数)和测位移(使用自身刻度盘或使用百分表、应变式位移计)的三项基本功能,在实验室可以多台并列配置,利于学生自主实验。该实验台通过灵活组合,可以实现多达数十种压杆稳定实验。 

  

实验台技术参数:

最大载荷

        2kN

测力仪分辨率

        1N

应变仪分辨率

        1µε

位移计分辨率

        0.01mm

外形尺寸

        200×200×610mm

试件材料

        弹簧钢

弹性模量

        E210GPa

实验台重

        7.5kg

 询盘